Dina personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.


Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne,. Detta kallas för att begära ett registerutdrag.


Vad händer med dina personuppgifter

När du kontaktar Örebro Parkering kan dina personuppgifter komma att registreras i ett register. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa dig till en enklare och säkrare parkering.


De personuppgifter som samlas in kommer från avtal, intresseanmälningar och när en kontrollavgift utfärdas. Behandling av personuppgifterna sker för ändamål som är nödvändiga i verksamheten, till exempel när man hyr en parkeringsplats.


Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver det för vår relation och längre om lagen kräver det.


Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till de inom Örebro Parkering av som har behov av att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners som tillhandahåller IT-system eller hjälper till med fakturering, betalning eller hantering i parkeringssystemet. Örebro Parkering ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Våra leverantörer har inte rätt att använda dina personuppgifter för annat ändamål än för att uppfylla deras skyldigheter gentemot oss.


Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen.


Offentlighetsprincipen

Örebro Parkering AB är ett kommunalt bolag. Detta innebär att meddelanden, brev och e-post som skickas till oss kan komma att lämnas till någon som begär det om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig.


I de fall uppgifter från dig utgör en allmän och offentlig handling måste vi bevara dem enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.


Information om personuppgifter

Du har rätt att begära ut information hos Örebro Parkerings AB om det är personuppgifter som vi behandlar och som berör dig. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt GDPR inte skickas med e-post. Du har också rätt att begära att vi rättar personuppgifter som rör dig.


Lagring och överföring

För att skydda din personliga information kommer all vår lagring och överföring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Bestämmelser om information till den registrerade om behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen.


Mer information om GDPR

Mer information om GDPR och om information till den registrerade finns på Datainspektionens webbplats (länk till Datainspektionen).


Cookies

På Örebro Parkerings webbplats använder vi kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på din dator som gör att vi kan följa vad du för på webbplatsen. På så sätt kan webbplatsen anpassas för dig på bästa sätt. 


Vi använder cookies för att analysera trafiken till hemsidan för att kunna förbättra din användarupplevelse. Vi tar reda på vilken webbläsare du använder, om du använder dator, telefon eller surfplatta och hur länge du stannar på sidan. Fyller du i ett formulär använder vi också cookies.


Information används inte för att identifiera enskilda besökare.Så ställer du in användningen av kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du väljer bort cookies kan du ändå använda webbsidorna, men vissa funktioner kan kraftigt begränsas.


Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.


Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats. (länkt till Post- och telestyrelsens webbplats)